ورود اعضا


دوشنبه 29 دي 1399
Monday , 2021 Jan 18
 
 

تماس با ما


آدرس دفتر مرکزی شرکت : تبریز اول دارایی سوم   شماره 9 

شعبه 1 شرکت آک بایراک : تیریز  بعد از پل تراکتور سازی  -جاده بوتان گاز شماره 9  

مدیر امور بازرگانی داخلی آقای فریدی :      00989143148212تلفن : 009841-32339519

فکس : 009841-32339548

تلفن همراه : 00989143142072 : مدیر عامل نظم آذر

پست الکترونیکی : akbayrak1@gmail.com